Acta Agrophysica Monographs

Acta Agrophysica Monographiae

Wydawca:

Instytut Agrofizyki                     
im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk

 

ISSN: 2084-3429

 

W czasopiśmie publikowane są recenzowane opracowania oparte na oryginalnych wynikach badań oraz monografie z zakresu agrofizyki. Publikujemy prace w języku polskim lub angielskim.

Monografia naukowa to recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (w tym także związane z konferencjami naukowymi), o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Za monografię uznaje się: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony. Monografia powinna zawierać bibliografię naukową. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich. Rozdział w monografii – opracowanie naukowe o objętości minimum pół arkusza wydawniczego (lub odrębna mapa).

Streszczenia:

Pełny tekst pracy i streszczenie dostępne są na stronach:    www.acta-agrophysica-monographiae.org

Tematyka:

Zastosowania fizyki w badaniach właściwości materiałów oraz procesów występujących w produkcji i przetwarzaniu płodów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska oraz jakości surowców i produktów żywnościowych.


Redakcja:

Redaktor Naczelny
Przewodniczący/a Rady Redakcyjnej
Zastępca/y Redaktora Naczelnego
Sekretarz

Adres:

mgr Marek Pazur
Redakcja Acta Agrophysica

Instytut Agrofizyki PAN
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
Polska
tel. 0048 81 7445061 wew. 114
fax. 0048 81 7445067
e-mail: acta@ipan.lublin.pl